।। श्री जरी-मरी देवीची आरती ।।

आरती जरी-मरी तिसा-आई कृपा करी ।
शरण आलो तुज द्वारी आमचे रक्षण करी ।।१।। आरती..

तळयात वास करुनी भक्ता दृष्टांत दिला ।
भक्त जन तारावया तिसगावी वास केला ।।२।। आरती..

चैत्र पौर्णिमेसी तुझी पालखी मिरवती ।
नवस फेडुनीया चरणी वंदन करीती ।।३।। आरती..

आगरी कोळी जन सारे आई तुझीच लेकरे ।
संकटी तारी त्यांसी तुझ्या कृपेच्या आधारे ।।४।। आरती..

तुच आदीमाया तुच आहे आदी शक्ती ।
तुझे गुण गावया देई आम्हासी शक्ती ।।५।।

आरती जरी-मरी तिसा-आई कृपा करी ।
शरण आलो तुज द्वारी आमचे रक्षण करी ।।

।। श्री जरी-मरी देवी प्रसन्न ।।